Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

trawacytrynowa
14:28
  Kocham Cię - w XXI w. brzmi jak siema, sory, narka czy bekanie w towarzystwie. Nikogo nie wzrusza, nie dziwi, nie zniesmacza.
Reposted fromOleksandra1995 Oleksandra1995 viaatomskaya atomskaya

February 22 2017

trawacytrynowa
19:34
5818 be7d 500
chaos. i moje paranoje.
Reposted fromoutcat outcat viaegocentricgirl egocentricgirl
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
trawacytrynowa
19:33
19:33
trawacytrynowa
19:31
trawacytrynowa
18:47
Lubię, gdy mówisz, że mnie kochasz, bo przecież są bajki, z których nigdy się nie wyrasta
— Piotr Adamczyk
Reposted fromblueinsane blueinsane viamaramara maramara
trawacytrynowa
18:47
ból rozstań
radość powrotów
— xx
Reposted fromnikotyna nikotyna viamaramara maramara
trawacytrynowa
18:47

"Założyć rodzinę. Myślę, że łatwiej by mi przyszło założyć imperium."

— E. Cioran
Reposted frommessinhead messinhead viamaramara maramara
trawacytrynowa
18:47
2619 2a29 500
trawacytrynowa
18:42
Reposted fromoll oll viaeverybodyliess everybodyliess
trawacytrynowa
18:42
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaeverybodyliess everybodyliess
trawacytrynowa
18:41
Miłości się nie szuka. Miłość znajduje Cię sama, gdy robisz to, co kochasz.
— kamilbelz.wordpress.com
Reposted fromsesja sesja viaeverybodyliess everybodyliess
trawacytrynowa
18:41
0929 0172
Reposted fromfungi fungi viaeverybodyliess everybodyliess
trawacytrynowa
18:41
2427 b7ed 500
trawacytrynowa
18:40
7916 0be3 500
trawacytrynowa
18:36
6385 f97b
Reposted fromfelicka felicka
18:36
2399 fac4 500
Reposted fromvesania vesania viafelicka felicka
trawacytrynowa
18:34
9107 efb8
trawacytrynowa
17:42
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Lalka- Bolesław Prus
Reposted fromolakocie olakocie
trawacytrynowa
17:37
Życie jest za krótkie żeby być nieszczęśliwym. Czasami coś może nie wyjść, ale jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie będziesz wiedziała.
— Joanna Krupa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...