Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

trawacytrynowa
17:37
Mężczyźni chcą wypełniać inne ciała. Kobiety chcą, aby ktoś wypełnił ich duszę. Nadał ich pustce sens. Ale miłości nie ma. Są tylko złudzenia, którymi ścigamy się do łóżka.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
trawacytrynowa
17:36
Nie każdy może górować nad innymi, ale każdy może się przepychać.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
trawacytrynowa
17:34
trawacytrynowa
17:34
8150 416a 500
Reposted frompesy pesy viamountains mountains
trawacytrynowa
17:16
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.
Reposted fromciarka ciarka viafatu fatu
trawacytrynowa
17:14
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
trawacytrynowa
16:11
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viasgrialux3 sgrialux3
trawacytrynowa
16:11
trawacytrynowa
16:10
2394 98f0 500
Reposted fromtelewizja telewizja viajobi jobi
trawacytrynowa
16:10
1494 79c6 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viajobi jobi
trawacytrynowa
16:10
trawacytrynowa
16:09
7190 84f5 500
Reposted fromthinredline thinredline viajobi jobi
trawacytrynowa
16:08
7635 8654
Reposted fromaletodelio aletodelio viajobi jobi
trawacytrynowa
16:07
4167 f162
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaretaliate retaliate
trawacytrynowa
15:55
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viaretaliate retaliate
trawacytrynowa
15:48
trawacytrynowa
15:46
2695 4459 500
Reposted fromfelicka felicka viaatranta atranta
trawacytrynowa
15:45
Reposted fromquestion question
trawacytrynowa
09:26
1928 38d9
Reposted frommisza misza viadrugs drugs
trawacytrynowa
09:26
9711 b727
788
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...